Nghiên cứu sản phẩm

  Đặt vấn đề: Ở Việt Nam cũng như trên thế giới tỷ lệ phụ nữ bị u xơ tử cung khá cao. Theo thống kê, tỷ lệ u xơ tử cung chiếm khoảng 18-20% trong tổng số các bệnh phụ khoa. U xơ tử cung có thể gây ...

Xem tiếp
Copyright © 2012. Ngaphukhang.vn